Новини проекту
Вітаємо переможців розіграшу!
Запрошуємо на навчання!
Вітаємо з прийдешніми святами!
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Яскравий жовтень з E-schools. PRO!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти
Знижка для дітей і дорослих на квитки до музею
Музей "Становлення української нації"
Обов'язково створіть "Розклад навчальних періодів"
Розроблено порядок проведення моніторингу якості освіти
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 11 чоловік

Використання публічних коштів

Дата: 8 лютого 2018 о 14:39, Оновлено 8 лютого 2018 о 15:06

Фінансовий звіт

Росошанівського НВК 
 за 2017 рік

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

3 788 205,78

205 173,77

3 993 379,55

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

3 788 205,78

х

3 788 205,78

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

-

-

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

3 788 205,78

205 173,77

3 993 379,55

Поточні видатки

2000

3 788 205,78

40 995,77

3 829 201,55

Оплата праці

2110

2 586 963,40

-

2 586 963,40

Заробітна плата

2111

2 586 963,40

-

2 586 963,40

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

567 440,82

-

567 440,82

Використання товарів і послуг

2200

632 648,06

40 995,77

673 643,83

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

8 789,22

-

8 789,22

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2 200,00

-

2 200,00

Продукти харчування

2230

164 248,46

40 995,77

205 244,23

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

24 744,60

-

24 744,60

Видатки на відрядження

2250

4 953,32

-

4 953,32

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

426 432,25

-

426 432,25

Оплата теплопостачання

2271

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

76 548,64

-

76 548,64

Оплата природного газу

2274

349 883,61

-

349 883,61

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

1 280,21

-

1 280,21

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

1 280,21

-

1 280,21

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

1 153,50

1 153,50

Капітальні видатки

3000

-

164 178,00

164 178,00

Придбання основного капіталу

3100

-

14 178,00

14 178,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

150 000,00

150 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

150 000,00

150 000,00

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-

До суми витрат  на утримання навчального закладу включено кошти виділені

Росошанівською сільською радою  в сумі  231428,00   грн

на продукти харчування 75000,00 грн. та інші видатки 156428,00 грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі Чотири мiльйони дев`ятсот сорок вiсiм тисяч шiсть гривень 00 копiйок  4948006 грн.

(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти Кельменецької РДА

(посада)                     

Мартинюк Л.І.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

15 січня 2018

(число, місяць, рік)

М.П.

 КОШТОРИС
на 2018 рік

02147262  Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

смт. Кельменці, Кельменецький район, Чернівецька область

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  06  Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0611020  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

НВК І-ІІІ ступенів с. Росошани

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

4 922 906,00

25 100,00

4 948 006,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

4 922 906,00

х

4 922 906,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

-

-

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

4 922 906,00

25 100,00

4 948 006,00

Поточні видатки

2000

4 922 906,00

25 100,00

4 948 006,00

Оплата праці

2110

3 398 800,00

-

3 398 800,00

Заробітна плата

2111

3 398 800,00

-

3 398 800,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

748 612,00

-

748 612,00

Використання товарів і послуг

2200

774 344,00

25 100,00

799 444,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

90 638,00

2 900,00

93 538,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1 540,00

-

1 540,00

Продукти харчування

2230

78 158,00

22 200,00

100 358,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

24 033,00

-

24 033,00

Видатки на відрядження

2250

4 120,00

-

4 120,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

575 085,00

-

575 085,00

Оплата теплопостачання

2271

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

96 396,00

-

96 396,00

Оплата природного газу

2274

478 689,00

-

478 689,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

770,00

-

770,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

770,00

-

770,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

1 150,00

1 150,00

Капітальні видатки

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-

Керівник

Кульчевич Т.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Комова Г.А.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

15 січня 2018

(число, місяць, рік)

М.П.***

* Виноску виключено
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.