Новини проекту
Вітаємо переможців розіграшу!
Запрошуємо на навчання!
Вітаємо з прийдешніми святами!
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Яскравий жовтень з E-schools. PRO!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти
Знижка для дітей і дорослих на квитки до музею
Музей "Становлення української нації"
Обов'язково створіть "Розклад навчальних періодів"
Розроблено порядок проведення моніторингу якості освіти
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 11 чоловік

Науково- методична проблема

Дата: 8 лютого 2018 о 18:03, Оновлено 9 лютого 2018 о 12:38

Педагогічний колектив Росошанівського НВК працює

над  науково – методичною проблемою :

« Особистісно – зорієнтований підхід в навчанні та вихованні дітей»

Термін реалізації програми:     2014 /2019 роки.

Етапи роботи над науково-методичною темою:

І етап:  2014 / 2015 навчальний рік – підготовчий, теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

ІІ етап:  2015/ 2016 – 2017/2018 навчальні роки – реалізація науково-методичної у роботі педагогічного колективу, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках школи, корекція діяльності вчителів, що мають проблеми.

ІІІ етап: 2018/2019навчальний рік – узагальнювальний, аналіз результатів опанування науково-методичною проблем, узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

Перспективний план роботи

над науково-методичною проблемою

«… перетворення наукових істин у

живий досвід творчої праці –

це найскладніша сфера

дотикання науки до практики.»

В.О. Сухомлинський

І етап:  2014 / 2015 навчальний рік – підготовчий

Мета:формування  особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи;осмислення науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного освітнього простору.

Завдання:

 • організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;
  • оволодіння основними положеннями тем;
  • ознайомлення з нормативною базою освіти;
  • аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;
  • аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);
  • осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми;
  • побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів;
  • забезпечення наступності методичної роботи.

Зміст роботи:

1.Анкетування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми

2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.

3. Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.

4.Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичних кабінетах шкіл освітнього округу.

5. Створення картотеки ППД з проблемної теми.

6. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми.

Форми роботи: методичні наради, консультації, педагогічні ради, науково-теоретичний семінар,психологічний тренінг, методичний форум, робота міжшкільних методичних об'єднань, випуск методичних бюлетенів, інформаційних листів, психолого-педагогічний консиліум, методичні тижні, самоосвіта, діагностування, анкетування, спостереження та аналіз уроків, планування, конструювання, моделювання, показ відкритих уроків, засідання методичної ради, творчі звіти учителів про самоосвіту, створення тематичних папок.

Очікувані результати:

 • психологічна готовність вчителів до підвищення фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною темою;
 • високий рівень володіння педагогами науково-теоретичною базою, осмислення ППД з проблемного питання;
 • створення моделі інноваційного освітнього простору.

ІІ етап:  2015/ 2016- 2017/2018 навчальні роки – робота щодо реалізації проблеми.

Мета:створити ефективний механізм реалізації проблеми школи та набуття досвіду всіма членами колективу з питань практичного втілення її в педагогічну практику; впровадження в навчально-виховний процес освітніх інновацій.

Завдання:

 • вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості;
 • порівняльний аналіз свого досвіду з рекомендаціями;
 • розробка моделі впровадження науково-методичної теми (виділення основних положень, вибір, аналіз,перевірка нових методів і прийомів, застосування їх на практиці; визначення змін у функціях усіх членів НВП; виявлення специфічних засобів реалізації завдань моделі);
 • організація контрольно-аналітичних заходів ;
 • експертна оцінка реального досвіду ;
 • масове впровадження основних положень теорії в практику роботи;
 • розробка,  апробація та впровадження  комплексу методичного забезпечення (технологій, моделей і методик навчання)  щодо створення інноваційного освітнього простору.

Зміст роботи:

 1. Діагностування вчителів з метою визначення динаміки та градації їх творчого потенціалу.
 2. Моніторинг якості викладання предметів, результативності навчання, ефективності та продуктивності уроку.
 3. Організація роботи щодо створення системи власних напрацювань кожним вчителем .
 4. Розробка методичними структурами рекомендацій, пам’яток, основних положень щодо реалізації проблеми в педагогічній практиці.
 5. Організація роботи динамічних груп, семінару-практикуму, психологічного тренінгу, майстер-класів.
 6. Проведення панорами відкритих уроків «Творимо , моделюємо, впроваджуємо» - фестиваль особистісно – зорієнтованих уроків.

Форми роботи:  психолого – педагогічні семінари, взнаємовідвідування уроків, педагогічні ради, МО, методичні тижні, майстер-класи, лекції, педагогічні дискусії, наради при директорі, дидактичні ігри, педагогічні консиліуми, самоосвіта, анкетування, спостереження та аналіз уроків, планування, конструювання, моделювання, творчі звіти.

Очікувані результати:

 • створення умов для забезпечення кожному учневі рівного доступу до якісної освіти шляхом оптимального впровадження педагогами освітнього округу інноваційних технологій, активних методів навчання в навчально-виховний процес;
 • формування ППД вчителів .

ІІІ етап: 2017 / 2018/ 2019 навчальний рік – узагальнюючий

Мета:узагальнити  й запровадити  в практику педагогічний досвід роботи над науково-методичною темою; здійснити корекцію на основі даних моніторингу.

Завдання:

 • обробка даних про хід реалізації проблеми;
 • співвідношення отриманих результатів з поставленими цілями;
 • оформлення, опис перебігу та результатів освоєння нововведення;
 • прийняття управлінських рішень за результатами всебічного аналізу реалізації науково-методичної теми;
 • побудова оптимального варіанту конкретної моделі організації системи навчально-методичної діяльності;                                                                                                                                  
 • вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • аналіз створення дидактико-методичного, матеріально-технічного забезпечення інновації;
 • узагальнення ППД ;
 • впровадження позитивних результатів у практику роботи;
 • розробка шляхів корекції та контролю.

Зміст роботи:

 1. Проведення творчих звітів шкільних ММО, про наслідки роботи над проблемою.
 2. Організація виставок ППД вчителів .
 3. Оформлення каталогу педагогічної творчості за результатами конкурсів, фестивалів, ярмарків тощо.

Форми роботи:творчі звіти  методичних об'єднань,  результати роботи над проблемою, засідання методичної ради, ППД, семінар-практикум, аукціони та фестивалі методичних ідей та педагогічних знахідок, випуск методичного бюлетеня, методичні виставки, публікації, оформлення портфоліо досягнень, науково-практична конференція, виставка матеріалів перспективного педагогічного досвіду.

Очікувані результати:

 • підвищення фахової майстерності та професійної компетентності вчителів освітнього округу;
 • удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його результативності;
 • самореалізація особистості педагога та учня в навчально-виховному процесі.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.