Новини проекту
Вітаємо переможців розіграшу!
Запрошуємо на навчання!
Вітаємо з прийдешніми святами!
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Яскравий жовтень з E-schools. PRO!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти
Знижка для дітей і дорослих на квитки до музею
Музей "Становлення української нації"
Обов'язково створіть "Розклад навчальних періодів"
Розроблено порядок проведення моніторингу якості освіти
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 11 чоловік

Річний звіт про діяльність освітнього закладу

Дата: 8 лютого 2018 о 14:13

Річний звіт

про діяльність  Росошанівського НВК

у 2016/2017 навчальному році

 1. Організація навчально-виховного процесу.

Навчальним закладом у 2016/2017 навчальному році проводилася робота на виконання вимог законодавчих актів у сфері освіти, указів Президента України, основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні й організовувалася у відповідності з перспективними і поточними планами, що забезпечувалися шляхом впровадження заходів, спрямованих на створення належних умов навчання і виховання дітей та учнівської молоді.

Для забезпечення виконання освітніх завдань у закладі  функціонує 2 підрозділи загальноосвітній заклад та дошкільний :

Розподіл учнів та вихованців:

Групи, класи

В них учнів та вихованців

Дошкільний підрозділ:

53

 • Група раннього віку

15

 • Молодша різновікова

18

 • Старша різновікова

20

Загальноосвітній навчальний заклад(клас):

120

1

12

2

19

3

9

4

13

5

8

6

12

7

8

8

6

9

12

10

13

11

8

У 11 класах навчається 120 учнів. Середня наповнюваність учнів у класі - 11.

Кількість педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році - 30.

Всі діти шкільного віку охоплені навчанням. У цьому навчальному році 12 учнів стали першокласниками.

Освітній заклад в цілому забезпечує потреби населення в отриманні освітніх послуг, забезпечено їх належне функціонування.

Навчально-виховний процес в НВК організовується відповідно до Статуту, Робочого навчального плану, перспективного плану та плану роботи закладу на навчальний рік.

Станом на 1 вересня сформовано робочий навчальний план. Мова навчання у НВК – українська. Вивчаються іноземні мови: англійська, німецька.

У 2016/2017 навчальному році державою фінансувалося 329 годин на тиждень .

На вивчення інваріантної складової робочих навчальних планів  - 327,5 години . З них: 14 години – на індивідуальне навчання по хворобі. На вивчення варіативної складової робочого навчального плану  – 2,5 години .За варіативною складовою робочого навчального плану учні вивчали факультативи, курси за вибором:

 • «Основи християнської етики – 2 год;
 • Історія України  - 0.5 год.

У НВК впроваджувалося поглиблене вивчення української мови 9 клас 2 год . (12 учнів).

Виконується програма профілізації старшої школи. У 2016/2017 навчальному році профільним навчанням охоплено всіх учнів старших класів.

В закладі є комп’ютерний  клас. Комп’ютерним навчанням охоплено всіх школярів 2-11 класів , відповідно на 1 комп’ютер припадає 9 учнів . 6 наявних комп’ютерів потребують оновлення. Заклад  підключений до мережі Інтернет. Під час навчально-виховного процесу використовується  1 мультимедійний проектор. Разом з тим, відсутній  інформаційний сайт.

НВК працює над реалізацією заходів підвищення якості природничо-математичної освіти в ЗНЗ району на 2013-2018 роки;підвищення якості знань учнів з української мови і літератури за результатами ЗНО; вивчення англійської мови.

Навчальний  рік, що завершився відзначився напруженою роботою, спрямованою на зосередження всіх наявних організаційних та фінансових ресурсів для створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти, покращення матеріально-технічного стану закладу  освіти та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

 1. Районні програми розвитку освіти.

Освітній заклад в 2016/2017 навчальному році керувався у роботі районними цільовими програмами:

 • районна Комплексна програма «Вчитель» 2014-2022 роки (затверджено рішенням ХУ сесії районної ради УІ скликання від 25.12.2013 №350.15-6/13);
 • районна програма розвитку фізичної культури і спорту в Кельменецькому районі на 2013-2017 роки (затверджено рішенням ХІІ сесії районної ради УІ скликання від 19.03.2013 №273.12-6/13);
 • районна Програма з питань реабілітації дітей-інвалідів на 2014-2018 роки (затверджено рішенням ХУ сесії районної ради УІ скликання від 25.12.2013 №351.15-6/13);
 • Комплексна програма реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у Кельменецькому районі в 2016-2020 роках (затверджено рішенням ІУ сесії районної ради УІІ скликання від 20.01.2016 № /16).
 1. Дошкільний підрозділ.

У 2016/2017 навчальному році в дошкільному підрозділі виховується 53 вихованці. Їх діяльність підпорядковується виконанню вимог чинних нормативних документів та законодавчих актів, здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»,  Базового компоненту дошкільної освіти України , освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Адміністрацією навчального закладу  ведеться облік дітей в населеному пункті від народження до 6 років. Протягом 2014 -2016 років суспільним дошкільним вихованням охоплено 100% дітей від 3 до 6 років, 100% - 5 річного віку. На 60 місць виховується 53 дітей, що вказує на не перевантаженість груп.

Згідно Закону «Про охорону дитинства» в ДНЗ створено банки даних дітей різних соціальних категорій. Соціального захисту в дошкільному підрозділі  потребують  15 (30%) вихованців. Це діти з багатодітних та малозабезпечених сімей,  діти-інваліди та діти учасників АТО. Всі діти цих категорій користуються державними пільгами щодо безкоштовного та 75%-го звільнення від оплати за харчування.

 Середня вартість  утримання однієї дитини в ДНЗ у 2017 році склала -17  грн.

Для 12 дітей дошкільного віку, які потребують корекційної допомоги із мовленнєвих порушень, у НВК працює логопедичний пункт.    

Питання діяльності дошкільного підрозділу, стану навчально-виховного процесу систематично розглядаються на педрадах . Щороку розглядається питання  розвитку зв’язного мовлення , про підготовку вихованців до навчання в школі , та підсумки літнього оздоровлення . Протягом 2016/2017 навчального року вивчався стан трудового виховання дошкільників. 

Педагогічні працівники дошкільного підрозділу сприяють створенню необхідних умов для повноцінного проживання дітьми дошкільного дитинства та для підготовки їх до подальшого навчання в школі, а саме: створені розвивальні осередки для ігрової та навчально-пізнавальної діяльності, необхідні умови для  розвитку фізичних навиків,музичних та інших творчих здібностей дитини.

Згідно з існуючими вимогами  всі  дошкільники забезпечені навчальними посібниками видавництва «Ранок» для проведення практичних занять з розвитку мовлення дітей, грамоти, математики, образотворчого мистецтва.

Ділова документація  ведеться відповідно «Примірної інструкції з діловодства у дошкільних начальних закладах», затвердженої наказом МОН України від 01.10.2012 №1059 та власної номенклатури справ.

Діяльність дошкільного підрозділу регламентується планом роботи на рік, який схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником і погоджується управлінням освіти райдержадміністрації. В планах визначені основні завдання,  відповідно яких організовується життєдіяльність дошкільників.

Планування освітньо-виховної роботи педагогами ДНЗ має календарно-перспективну форму, щоденний план будується за основними режимними моментами першої та другої половини дня. Форма та вид планування  затверджені рішенням серпневої педагогічної ради.

Відповідно до листа МОН «Про гранично - допустиме навантаження на дитину»  та інструктивно-методичних рекомендацій про організацію освітнього процесу в 2016/2017 навчальному році  складено розклади занять на тиждень. Організовані заняття з дітьми проводяться у першу половину дня відповідно до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», гурткова діяльність в другу половину дня - за затвердженими парціальними програмами. 

  На виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» адміністрація здійснює заходи направлені на  забезпечення ДНЗ педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки. 

З метою підвищення педагогічної майстерності, професійного рівня та пропаганди передового педагогічного досвіду в 2016/2017 навчальному році було організовано роботу методичного обєднання вихователів  (керівник Олійник Н.М.)

Впродовж 2016/2017 навчального року педагогічні працівники брали участь у засіданнях районних методичних об’єднань для завідувачів дошкільних навчальних закладів та заступників директорів з навчально-виховної роботи навчально-виховних комплексів, вихователів груп раннього та дошкільного віку, музичних керівників.

Для реалізації варіативної складової Державного стандарту дошкільної освіти, забезпечення особистісного зростання кожного вихованця з урахуванням її задатків, здібностей в  дошкільному підрозділі функціонують гуртки різного спрямування. Керівниками гуртків є педагоги ДНЗ . 

З метою активізації творчого потенціалу дітей, виявлення і розвитку талановитих дітей дошкільного віку вихованці щороку беруть участь у  районному фестивалі для вихованців дошкільних навчальних закладів району«Буковинські намистинки».

НВК     забезпечений  посадою медичного працівника. 

Із-за відсутності коштів  залишається проблемою введення в штат інструктора з фізкультури.

 1. Кадрове забезпечення.

У 2016/2017 навчальному році навчально-виховний процес здійснювали 21 педагогічних працівників, 5 вихователів та 16 технічних працівників. З вищою освітою -  20(86%) педагогів, 3 (7%) - незакінченою вищою, 3 (7%) - середньою спеціальною. На одного вчителя припадає 6,8 учня. Працюючих пенсіонерів 7%. Вакансій немає.

Загальна  кількість педагогічних працівників - 30;

 • сумісників – 4;
 • пенсіонерів - 2;
 • декретна відпустка – 2;

За  стажем роботи:

 •  молоді - 6,
 • до  10 років - 5,
 • до 20-ти років- 9,
 • більше 20-ти років - 10;

Категорії:

 • спеціаліст -13,
 •  І категорія - 4,
 •  ІІ категорія -3,
 •  вища категорія - 9;

 Звання:

 •  старший вчитель - 4,
 • учитель- методист - 2;

Нагороди:

 • грамоти управління освіти-16,
 •  районна державна адміністрація- 2 ,
 •  районної ради -0,
 •  департамент освіти та науки- 2,
 •  Обласна державна адміністрація - 2,
 • Обласної  ради - 0,
 •  МОН- 1;

У закладі проводиться цілеспрямована робота щодо поповнення педагогічного колективу молодими вчителями, забезпечується прозорість і відкритість у навантаженні педагогічними ставками.

Адміністрація  проводить профорієнтаційну роботу серед випускників з метою вступу та підготовки їх у педагогічних ВУЗах. Нажаль, за останні роки зменшується кількість молодих педагогів, які бажають працювати у навчальних закладах. Разом з тим, у НВК  збільшується кількість вчителів, які викладають 2 і більше предметів (34%)

Значно збільшилася кількість вчителів-сумісників. Відповідно цього кількість працюючих вчителів-пенсіонерів щорічно зменшується.

За результатами проведеної у травні попередньої комплектації на новий 2017/2018 навчальний рік 88% педагогів  матимуть повне тижневе навантаження; 12% - його не матимуть, бо  частина цих вчителів працює за сумісництвом .

Навчальним закладом організована робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області .

Чітко налагоджена робота щодо атестації педагогічних працівників, відповідно чого за звітній період на 13% зріс кваліфікаційний рівень педагогічних працівників, збільшилася кількість педагогів із вищою освітою.

Разом з профкомом НВК затверджуються штатні розписи, графіки відпусток, навчальне навантаження педагогічних працівників.

 1. Аналіз  методичної роботи за 2016- 2017 н.р.

Педагогічний колектив Росошанівського НВК упродовж минулого навчального року працював над вирішенням методичної   проблеми «Забезпечення особистісно – зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей».

Організація та проведення методичної роботи з педпрацівниками здійснювалася відповідно рекомендацій МОНУ та ІППОЧО, через діяльність методичної ради,  атестацію педагогічних кадрів, відповідно до плану роботи управління освіти та наказу від 26.08.2016 №133 «Про організацію науково-методичної роботи з керівними кадрами та педагогічними працівниками району в 2016/2017 навчальному році».

Метою проведення методичних заходів, засідань шкільних методичних об’єднань  було опанування нового змісту освіти, педагогічних технологій на основі сучасних досягнень психолого-педагогічної науки з урахуванням освітніх потреб та тенденцій розвитку національної системи освіти; подальше вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення їх фахової майстерності; розвиток творчих можливостей педагогів, їх готовності до інноваційної діяльності; підвищення рівня методичної роботи в  закладі.

Організація та проведення методичної роботи з педпрацівниками здійснювалась через такі основні форми: засідання методичної ради,  атестація  педагогічних кадрів, діяльність методичних об'єднань вчителів-предметників, психолого – педагогічних семінарів , школи  молодого вчителя.

Достатня увага приділялася виконанню розроблених заходів щодо підвищення якості навчальних досягнень та надання якісних освітніх послуг.

Атестація педпрацівників у 2016/2017 навчальному році була направлена на виконання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 року  № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказами МОН молодь спорту від 20.12.2011 № 1473, МОНУ від 08.08.2013 № 1135, наказом МОНУ від 08.08.2013 № 1135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за № 1417/23949, наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької області,  управління освіти.

Всього атестовано 3 вчителів. Протягом 2016/2017 навчального року при інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області  курси підвищення кваліфікації  пройшли 2 вчителів.

Науково-методична робота здійснювалась за такими напрямками:

 • підвищення рівня теоретичної і психолого – педагогічної підготовки вчителів.
 • організація роботи по вивченню нових освітніх програм , навчальних планів, освітніх Державних стандартів.
 • впровадження сучасних особистісно зорієнтованих методів і форм  організації освітнього процесу  та інформаційних технологій.
 • створення умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетентності;
 • вивчення та популяризація досвіду вчителів навчального закладу;
 • розвиток комплексної здатності вчителів до адекватного сприйняття, осмислення й розуміння креативності учнів, здатності помічати обдарованих учнів та забезпечувати їм необхідну психолого-педагогічну підтримку;
 • удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителів і учнів.

На розв язання цих завдань була спрямована робота всього педагогічного колективу. Аналіз діяльності педагогічного колективу НВК у 2016-2017  навчальному році свідчить про те, що пошук нових форм та методів роботи був спрямований на виконання державних документів про освіту, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, на розвиток  учнівської особистості та  реалізації науково-дослідних проблем. У НВК уся методична робота була спрямована на проведення цілеспрямованої діяльності з організації та координації заходів щодо вивчення та впровадження наукових досліджень , передових педагогічних технологій у навчально – виховний процес з метою підвищення результативності навчання та виховання. У закладі склалась певна система науково – методичної роботи з педагогами , яка включає індивідуальні , групові та колективні форми роботи , що перебувають в органічній єдності , взаємодіють і доповнюють одна одну.

  Результатами цієї роботи стала активізація діяльності управлінської команди у складі директора НВК  Кульчевич Т.М. заступників директора з НВР  Ніколаєнко Л.В., ВР Комерзан С.В. психолога Рудої М.С. До управлінської команди також були залучені керівники шкільних методичних об’єднань.

Велике значення для вирішення проблеми НВК мала вся методична робота, центром якої стала робота педагогічної ради. На засіданнях педагогічної ради розглядалися питання:

 • Результативність роботи НВК за минулий навчальний рік і завдання на наступний.
 • Про стан викладання української мови ,удосконалення та методичної та технологічної бази їх вивчення.

Робота над вивченням цих питань була чітко спланованою, був задіяний весь педагогічний колектив.

 Крім того, кожен учитель працював над самостійно обраною темою, яка б розв’язувала проблему закладу. Загальне керівництво методичною роботою в  здійснювала Методична рада. Саме Методична рада ініціювала кардинальні зміни методичної роботи , сутність яких полягає в поширенні особистісно-орієнтованих підходів до роботи з учителями та учнями та підвищення загального рівня професійно – педагогічної культури.

 Були проведені засідання методичної ради  за темами:

 • Про підсумки організації методичної роботи в минулому та завдання на наступний навчальний рік.
 • Про затвердження планів роботи шкільних МО на навчальний рік.
 • Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних програм, навчальних планів, освітніх Державних стандартів у 2016-2017 н.р.
 • Сучасні педагогічні технології, комп´ютеризація у навчально-виховному процесі.
 • Про хід атестації педагогічних працівників.
 • Про підготовку учнів до районних олімпіадах.
 • Про підсумки роботи методичної ради.

                               Протягом року проводилися наради та конференції, які визначали пріоритетні напрямки і перспективи розвитку освітнього процесу в НВК та націлювали на розв язання першочергових завдань зокрема це :

Інструктивно – методичні наради , на яких розглядалися шляхи та методи впровадження нового Державного стандарту та проблеми , які виникали протягом навчального року.

Також, протягом року відбулися як традиційні так і не традиційні заходи методичної роботи. З традиційних форм проводилися , індивідуальні консультації, засідання школи молодого вчителя« Пошук», в вересні,семінар – практикум : «Професійна компетентність вчителя – важлива складова Концепції нової школи»  в жовтні – психолого – педагогічний семінар «Психолого – педагогічне забезпечення процесу адаптації учнів 5 класу», в  січні «Зростання професіоналізму вчителя – в системі особистісно – зорієнтованого навчання»  , в березні ,в рамках методичного тижня «Я атестуюсь» проводилась науково – практична конференція  «Вивчення і впровадження науково – інформаційних технологій на уроках».

          12 жовтня  на базі закладу відбувся районний  семінар для вчителів початкових класів «Професійна компетентність учителя- важлива складова Концепції Нової школи»». Вчителі початкової ланки Бамбуляк Л.В., Нікітіна Л.В. демонстрували інноваційний підхід у проведенні уроків у 1 та 3 класах. Заступник директора з НВР Ніколаєнко Л.В. провела ділову гру.     Особливу увагу в плані методичної допомоги протягом 2016/2017 навчального року отримували вчителі Захисту Вітчизни. У листопаді на базі  нашого закладу  проведено методичне об’єднання  на тему «Україна понад усе». В березні проведено районний семінар з фізики,математики, інформатики

У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 26 учнів,  з яких 10 дітей  зайняли призові місця.

Прізвище  учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище вчителя

Коркішко Ю.

6

Українська мова . (конкурс ім. П.Яцика)

ІІІ

Дідик М.М.                                   

Коркішко Ю.

6

Українська мова . (конкурс ім. Т.Г.Шевченка)

ІІ

Дідик М.М.

Бурлака В.

9

Географія

ІІІ

Мотронюк Л.В.

Бурденюк І.

10

ІКТ

І

Руснак В.В.

Оштинарь В.

11

Трудове навчання

ІІ

Недельська М.В.

Матейчук Є.

9

Історія

ІІІ

Воскобойник В.В.

Матейчук Є.

9

Зарубіжна література

ІІІ

Матейчук О.В.

Бурлака А.

10

Українська мова

ІІІ

Мельник Т.В.9

 Мітітюк Д.

9

Правознавство

ІІІ

Воскобойник В.В

 Бурлака А.

10

Біологія

ІІІ

Недельська М.В.

 Також взявши участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів міжшкільного наукового товариства «Пошук» учні разом з вчителями – керівниками робіт зайняли такі місця:

П.І.П. учня

Клас

   Секція

Назва роботи

Місце

Вчитель

Бурлака А.

10

Математика

«Історія розв’язку задач про пакування куль»

ІІ

Кульчевич Т.М.

Комерзан О.

10

Українська мова

«Рослини – символи у творчості Т.Г. Шевченка»

ІІ

Дідик М.М.

Матейчук Є.

9

Психологія

«Труднощі у спілкуванні підлітків»

І

Руда М.С.

Василєску Б.

9

Фізична культура

«Роль педагогів та медиків у зміцненні здоров я школярів під час навчально – виховного процесу»

ІІ

Ісар А.Т.

Федорюк І.В.

За структурою методичної роботи в закладі працювали такі методичні об єднання МО класних керівників, МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, МО вчителів природничо-математичних наук, МО вчителів початкових класів і МО вчителів художньо-естетичного циклу та основ здоров’я, МО вихователів ДНЗ, психолого-педагогічний семінар. В вересні під час засідання круглого столу вчителя 1 класу та вихователів ДНЗ було обговорено форми та методи роботи з учнями шести річками. У травні місяці змістовно та цікаво пройшов « Круглий стіл» вчителя 4 кл. і тих хто буде працювати в 5х класі з метою наступності навчально - виховного процесу , де педагоги знайомились з навчальним планом , програмами, та учнівським колективом майбутніх п ятикласників.

  Інтенсивно протягом року працювала школа професійної адаптації молодих та малодосвідчених учителів.  Діяла школа молодого вчителя  (наставники Руснак В.В., Дідик М.М., Бамбуляк Л.В. ),Цікаво та змістовно у квітні пройшов «Тиждень молодого педагога та наставника» , де молодь ділилась своїми здобутками на педагогічній ниві.  Діяльність всіх цих методичних осередків сприяла підвищенню педагогічної майстерності вчителів.  На належному методичному рівні пройшов «Методичний тиждень», метою якого було підвищення професійно – педагогічної культури педагогів та ознайомлення з ППД. У наступному навчальному році варто зберегти існуючу систему його проведення, але зорієнтувати учасників  на використання інноваційних форм і методів роботи. Теж саме стосується і проведення предметних тижнів, які в більшості проходять не на належному рівні ,спостерігається формальне відношення вчителів до підготовки всіх заходів .

  На реалізацію Стратегії розвитку методичної служби району , реалізації науково-методичної проблеми та для організації ефективної методичної роботи на базі шкільного методичного кабінету вивчались запити, потреби педагогічних кадрів через діагностування, анкетування, індивідуальні співбесіди, та обов’язково враховувались та заносились в методичну картку педагога.

Методичний кабінет поповнився методичною літературою, тематичними розробками вчителів, звітними папками по проведенню предметних тижнів, протягом року продовжувалася систематизація газетних та журнальних статей з різних питань освіти.

  Разом з тим необхідно звернути увагу на наявність певних недоліків в роботі педагогічного колективу з питань забезпечення учням знань, умінь і навичок на рівні програмних вимог.

  Аналіз навчальних досягнень учнів, результатів річних контрольних робіт, показав, що рівень знань, практичних навиків та вмінь учнів з основ наук задовільний.  Слід відзначити, що окремі вчителі працюють не на рівні сучасних вимог, не враховують індивідуальних особливостей дітей, недостатньо здійснюють диференційоване навчання, не приділяють достатньої уваги учням, що мають низький рівень успішності.

 Головними недоліками, які виявили учні в засвоєнні знань є те, що:

-  значна частина учнів  не вміє самостійно використовувати одержані теоретичні знання в практичній діяльності, переносити набуті знання в нові пізнавальні ситуації;

Суттєвими недоліками методичної роботи в 2016-2017 н. р. слід вважати:

 • Недостатність педагогічного аналізу та прогнозування;
 • Недосконалість системи контролю за станом виконання управлінських рішень, системи управлінського моніторингу навчально-виховного процесу;
 • Неповну реалізацію у методичній роботі потенціалу шкільної бібліотеки;
 • Невідповідність матеріальної бази, сучасного оснащення навчальних кабінетів вимогам навчальних програм (карти, тематичні картинки, роздаткова наочність, муляжі, таблиці та ін.).

З метою поліпшення реалізації державної політики в галузі освіти для покращення якості навчально-виховного процесу є доцільним наголосити на деяких рекомендаціях щодо підвищення ефективності навчально-методичної роботи.

Головним напрямком методичної роботи у 2017 - 2018 навчальному році вважати роботу щодо:

 • Опрацювання на шкільних МО проекти розвитку сучасної освіти,затверджені оновлені програми та запровадження компетентнісного підходу до навчання .
 • Спрямовувати роботу вчителів на розвиток творчості, організацію дослідницької науково – пошукової роботи , пошуку оригінальних методик викладання, більш удосконалених методик викладання.
 • Забезпечення інтеграції методичних зусиль педагогів щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій, систематизація та впровадження педагогічного досвіду вчителів, ефективних управлінських технологій, орієнтованих на співпрацю учасників навчально-виховного процесу;
 • Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;
 •  Продовжувати застосовувати моніторинг щодо навчальних досягнень учнів, виконання програм вчителями;
 • Посилення уваги щодо розширення функціонування української мови та якості її викладання;
 • Психологічного супроводу навчально-виховного процесу;
 • Створення та систематичного поповнення, подальшого ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відео матеріалів;
 • Тримати під постійним контролем план курсової перепідготовки    педагогічних працівників, вивчати і аналізувати їх   результативність.
 • Забезпечити організацію і проведення методичної роботи з педагогічними працівниками у відповідності з планом роботи НВК.

                                                       

 1. Ефективність навчально-виховного процесу.

У рамках контролю за якістю навчально-виховного процесу в  закладі адміністрацією щорічно проводиться моніторинг якості знань учнів , аналіз навчальних досягнень учнів по рівнях успішності за результатами річного оцінювання; аналіз начальних досягнень учнів 5-х, 10-х, 11-х класів. Це дозволяє  оцінити рівень викладання всіх предметів в кожному класі, відстежити динаміку змін у середніх показниках результативності, порівняти досягнення учнів в результативності навчання.

У 2016/2017 навчальному році загальний середній бал становить 7,3, якість знань – 62%.

По району - 8,1; якість знань – 70%.

У порівнянні з попередніми роками протягом яких проводилося моніторингове дослідження середній бал коливається в межах 0,6, якість знань  в межах 5%.

У початковій школі навчається 53 учні  з них на високий рівень – 4 учнів 3 і 4 класи,   на середній рівень навчається - 8 дітей на достатній – 8 учнів, , на початковий – 2 дітини.

В основній школі навчається 45 учнів на високий рівень – 1 учниця 6 класу Коркішко Ю. : на достатній- 12 дітей,середній- 18 учнів , початковий- 4 дітей.

У старшій школі навчається – 21 учень. на високий рівень – 3 учнів :. на достатній- 1ди тина,середній- 14учнів , початковий- 4 дітей.

 Прошу звернути увагу на низький рівень знань та помітну динаміку спаду  навчальних досягнень в усіх ланках. В цьому навчальному році на усіх засіданнях  МО першочерговим питанням слід поставити питання про низьку результативність навчання та шляхи вирішення цієї проблеми.

  Випускники 11класу здавали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики чи історії України та предмета за вибором (біологію та географію) . Загалом середній бал по ДПА становить 5,5, якість знань – 25%. По району 5,5 і 24%.

ДПА з української мови складали 100% випускників закладу – 8 учнів . 4 учня здобули результати середнього рівня, 4 достатнього. Загальний середній бал становить 6,1, по району  становить 6,5. Якість знань становить  45%  по району45%.

Рівні навчальних досягнень з математики наступні: 2 учасників отримали результати середнього рівня, середній бал – 5,5, якість знань – 0% , по району 5,5 і 28% якість знань.

  З історії України 5 учасників отримали результати  середнього рівнів, у 1  випускника показники достатнього рівня .  Середній бал 5, 8 , якість знань -31% , по району -5,9, 26% середній бал.

ДПА з біології складали 6 випускників,з яких 1 отримав результати початкового  рівня, 2 – середнього 3 - достатнього . Середній бал становить – 5,8 , якість знань – 50% по районі -  6,3, якість знань-20%.

Фізику  як предмет державної підсумкової атестації обрали 2 учнів. І двоє з них склали на середній рівень. Середній бал з фізики становить  - 4,5 , якість знань- 0. Загальнорайонний такий самий.

У розрізі предметів результати державної підсумкової атестації результати наступні: найвищий  загальний  середній бал з української мови та біології.(Таблиця додається)

 1. Виховна робота.

Виховна робота в НВК організована у відповідності з вимогами Закону України «Про освіту», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Головна увага спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції школярів, на збереження життя і здоров’я дітей, на виховання патріотизму, моральності і культури поведінки, попередження негативних та протиправних проявів серед учнівської молоді.

Пріоритетом системи виховної роботи є національно-патріотичне виховання підростаючого покоління, а також попередження негативних проявів серед учнівської молоді та превентивне виховання. Розроблено Заходи на виконання Концепції національно-патріотичного виховання та плани заходів щодо профілактики правопорушень серед учнівської молоді, а також діє Рада профілактики правопорушень. На педраді слухалося дане питання (Протокол №3 від 26.01.2017).

З метою вшанування державної символіки, у  коридорах навчальних закладів  та у класах оформлені  куточки державної символіки та кутки «Герої Кельменеччини», «Наші Герої», де діти мають змогу ознайомитись з біографією та подвигами односельчан.

Шкільні лінійки розпочинаються з виконання Державного Гімну України. Проводяться різноманітні виховні заходи: виховні години «Державна символіка України», «Що необхідно знати про національну символіку», «Чому наш прапор синьо-жовтий», «Про що розповідає наш герб», «Національні символи України», «Історія української державної символіки» та ін.

Педагогічний та учнівський колектив у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуються єдиного мовного режиму, виховують відповідальне ставлення до рідної мови.

Важливим є посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, розширення можливості впливу родин учнів на навчально-виховний процес. Для покращення роботи щодо тісної співпраці школи та сім’ї, організації родинного виховання та освіти у НВК  проводиться ряд заходів по співпраці з батьківською громадськістю – це щотижневий День батьків; проведення класних та загальношкільних батьківських зборів, психолого-педагогічна освіта батьків на рівні школи . Проводяться засідання  батьківського всеобучу. Адміністрація  систематично здійснює контроль за системою виховної роботи , питання слухаються на педраді та нараді при директорі.

Учні брали участь у  проведені Всеукраїнські благодійні акції: «Оберіг для захисника Вітчизни», «Врятуй країну – допоможи армії»; районні акції: «Подаруй книгу в бібліотеку», «Новорічний подарунок для дітей Сходу»; уроки  патріотизму за участю воїнів АТО;виховні години мужності; засідання за круглим столом з волонтерами з питань посильної допомоги воїнам АТО; виставки-ярмарки.

Одним з ключових напрямів виховної діяльності НВК є правове виховання. У закладі немає учнів які вчинили злочини,  також 2 дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах – перебувають у так званій групі ризику.

З учнями, які скоїли злочин проводилася індивідуальна робота, працює практичний психолог, соціальний працівник, класоводи і класні керівники.

З метою своєчасного контролю проводиться моніторинг стану злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, розробляються рекомендації щодо поліпшення превентивно-профілактичної роботи з попередження дитячої злочинності, бездоглядності, профілактики правопорушень в учнівському середовищі. Два рази на рік дане питання розглядається на засіданні педагогічної ради. З 1 вересня по 14 жовтня 2016/2017 навчального року проведено  Всеукраїнський профілактичний захід «Урок», під час якого не виявлено дітей, які не приступили до навчання.

Навчальний заклад забезпечений практичним психологом та  соціальним педагогом.

Педагогічним колективом ведеться відповідна робота щодо контролю за станом відвідування учнями навчальних занять - двічі на рік дане питання заслуховується на нараді при директорі, видаються накази; класні керівники володіють інформацією про причину відсутності учнів на уроці.

З метою контролю за відвідуванням учнями , ведуться журнали обліку відвідування учнями школи, наявні підтверджуючі довідки про хворобу учнів та заяви батьків.

Щорічно питання відвідування дітей навчальних закладів,  правовиховна робота заслуховується на педраді(Протокол №09 від 29.11.2016, протокол №02 від 28.03.2017: «Стан право виховної роботи в НВК».

У НВК активно діє учнівське самоврядування, яке має чітку структуру, в наявності плани роботи комісій, протоколи засідань.

В учнівських колективах проводиться правова освіта школярів, яка  здійснюється у ході вивчення  предмету «Правознавство», у 2016/2017 навчальному році правознавство вивчає 9-10 класи (25 учнів).

Традиційно у грудні в НВК проходять місячники та тижні правового виховання, у ході яких проводяться тематичні науково-практичні конференції, круглі столи, конкурси малюнків, творчих робіт, правові ринги. Щорічно учні беруть участь у  районній олімпіаді з правознавства. Цього року учень 9 класу Матейчук Євген зайняв призове місце.

Заклад активно долучається до волонтерської роботи: з початку 2016/2017 навчального року всього зібрано 5275 грн.: на потреби хворих дітей; для пораненого бійця АТО із с.Зелена; на тепловізори для 128-ї окремої гірсько-піхотної бригад. На допомогу жителям м.Авдіївки педагогічним колективом   зібрано допомогу у сумі 2000 грн.

 1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу.

У НВК здійснюється соціальний захист пільгових категорій дітей. Згідно Закону України «Про охорону дитинства» в закладі створено банк даних дітей різних соціальних категорій.У 2016/2017 навчальному році у закладі навчається, 27 учнів – із малозабезпечених сімей, 12 – із багатодітних сімей, 8 – дітей-інвалідів,Також виховуються та навчаються діти внутрішньо переміщених осіб (ДНЗ-1; ЗНЗ-1).

 Надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми  потребами  в 2016/2017 навчальному році здійснювалося за індивідуальною  формою навчання. На індивідуальній формі навчання за станом здоров’я  здобуває освіту Мітітюк Андрій учень 8 класу за висновком ПМПК і  ЛКК, він є інвалідом та навчається за програмою для дітей з вадами розумового розвитку .

Упродовж  2016/2017 навчального року психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами здійснювали психологічна та логопедична служби . Проводилася індивідуально-корекційна робота з дітьми, надавалася консультативно-методична допомога батькам, педагогам.

В цьому навчальному році отримано, обліковано  навчальної літератури в кількості 311 примірників, з них: 299 - підручники, 12 - художня та довідкова література. Також отримано підручники для 4, 7 та 8 класів.

У НВК різними видами харчування охоплено 170 учнів та вихованців, що становить 100% від загальної кількості учнів .Всі учні  пільгової категорії охоплені гарячим харчуванням.

Харчування у закладі  організовано за кошти місцевого бюджету та за батьківські кошти. За 2016- 2017 н.р. сільською радою виділено 73тис.грн. на харчування учнів. Вартість харчування в ЗНЗ становить – 10,5грн., в ДНЗ – 17,5грн., в оздоровчий період  в ДНЗ – 19,50грн.

До початку навчального року проведено медичні обстеження учнів та вихованців, за їх результатами у НВК 12% учнів, які відносяться до основної фізкультурної групи.

Проводилися заходи щодо попередження випадків травмування вихованців та учнів під час навчально-виховного процесу. У НВК ведеться документація з охорони праці. Розроблені посадові інструкції, інструкції з охорони праці на робочих місцях для працівників. В річному плані роботи закладу  передбачено розгляд стану роботи з охорони праці та профілактики дитячого травматизму на нарадах при директорі, засіданнях педрад, батьківських зборах.

Усі працівники НВК пройшли медичний огляд з відповідними записами в санітарних книжках, які зберігаються у керівника. Режим роботи педагогічних працівників встановлюється розкладом занять, навчальним планом, індивідуальними планами та планами роботи класних керівників. Режим роботи непедагогічних працівників встановлюється відповідно до трудових договорів і посадових (робочих) інструкцій. Ведеться контроль за виконанням приписів контролюючих служб. Відповідальні працівники вчасно проходять навчання і перевірку знань з охорони праці та техніки безпеки.

В НВК протягом навчального року проводився День цивільного захисту, Тиждень безпеки дитини, місячник з охорони праці, безпеки  життєдіяльності, Тиждень безпеки дорожнього руху.

За період 2014-2016 років прослідковується тенденція до зменшення дитячого травматизму в закладі. Травми під час навчально-виховного процесу відсутні.

Випадки дитячого травматизму за 2014-2016

Період

Всього випадків

з них зі смертельним наслідком

У тому числі

невиробничого характеру

з них зі смертельним наслідком

пов’язані з навчально-виховним процесом

з них зі смертельним наслідком

2014

4

-

4

-

-

-

2015

5

-

5

--

-

-

2016

4

-

4

-

-

-

2017, станом на 01.07.

1

-

1

-

-

-

У закладі  дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги: облаштовані внутрішні вбиральні (100%), їдальні забезпечені холодною та гарячою проточною водою, умивальниками для миття рук, електрорушниками, закуплено дезінфекційні та миючі засоби. Проблемою залишається наявність води в криницях.

На базі закладу  працював мовний табір, де відпочили 25 учнів.Працювала з дітьми волонтер Корпусу Миру США Ейрін Ходж .

В НВК налагоджено зв’язки з Корпусом Миру Посольства США в Україні

 1. Матеріально-технічне забезпечення. Фінансово господарська діяльність.

Витрати коштів Росошанівського НВК за 2014-2017 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

Витрачено на

сума

Витрачено на

сума

Витрачено на

сума

Ремонт даху та стелі  спортивного залу .

10000

Харчування 1-4 класів та дітей пільгової категорії 5-11 класів с\р

31000

Харчування 1-4 класів та дітей пільгової категорії 5-11 класів с\р

33600+35000

=68600

Проведення лінії електропередач в котельню

Благодійний фонд «Зміцнення громад»

Прилади у фізичний кабінет у\о

31405

Насос с\р

15400

Котел газовий с\р

19850

Плита електрична с\р

18500

Вікна , двері с\р

155000

Насос

3500

Фарба у\о

Комп’ютер у\о

12775грн73коп

Фарба у\о

Лічильники у\о

18000

Гардини

Чаглей Володимир

3000

Меблі дошкільний підрозділ б\к

2350

Гардини б\к

1000

Гардини б\к

1000

Дошка учнівськаб\к

4000

Ремонт ганку школи  та приміщення класних кімнат та груп  б\к

10000

Сантехніка б\к

1800

Всього

41450

99905

265775грн 73 коп

 1. Підготовка  до нового навчального року та опалювального сезону.

Підготовка до нового навчального року та осінньо-зимового періоду є досить важливим напрямком в організації роботи закладу. Щорічно до нового навчального року та опалювального сезону видаються накази, якими затверджуються відповідні заходи.

У НВК проведено добротний ремонт класних та групових кімнат, коридорів, спортивного залу, харчоблоків,  кочегарок. Впорядковано подвір”я, прибрано території  закладів. Значну допомогу в ремонтних роботах по підготовці  до 2016/2017 навчального року надали батьки.

Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік:

 • Підвищення якості знань учнів та надання освітніх послуг;
 • Впровадження енергозберігаючих технологій, заміна вікон та дверей
 • Виготовлення інвентаризаційних справ та правопосвідчуючих актів на землю;
 • Зміцнення навчально-матеріальної бази спортивних залів, ігрових майданчиків;
 • Перекриття даху дошкільного підрозділу

Очікуваний результат:

 • Зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази
 • Підвищення якості знань учнів, розширення доступності отримання якісної повної загальної середньої освіти;
 • Забезпечення комфортних умов навчання та виховання дітей дошкільного та шкільного віку.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.